STORES

Joy Surf

Address: Mall Lembuswana Block D/30 Samarinda, Indonesia
Tel: 62 541 748986
Email: joysurf2001@yahoo.com

Urban Surf

Address: Mal Lembuswana Bock K/26 samping ATM jl.S.Parman/M Yamin Samarinda, Indonesia
Tel: 62 541 735758
Email: urbansurf89@hotmail.com